Kişisel Verilerin Korunması

Günceleme Tarihi: 05.04.2020
KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU (KVKK) BİLGİLENDİRME
ÖZEL KORUPARK HASTANESİ

Özel Hastaneler Yönetmeliği ve Sağlık Bakanlığı düzenlemelerine uygun olarak ;özel nitelikli kişisel verilerinizde dahil olmak üzere ,sağlık ve diğer hizmetlerimizden faydalanırken tarafımıza  sağlamış olduğunuz kişisel verilerinizin kanuna uygun olarak toplanması ve kayıt altında bulunması adına sizlere Özel Korupark Hastanesi Sağlık Hizmetleri San.ve Tic.Aş. tarafından KVKK hakkında  bilgilendirmelerde bulunulacaktır.
7 Nisan 2016 tarihinde yayımlanarak yürürlüğe giren ‘6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’, kişisel verilerin işlenmesinde başta özel hayatın gizliliği olmak üzere kişilerin temel hak ve özgürlüklerini korumak ve kişisel verileri işleyen gerçek ve tüzel kişilerin yükümlülükleri ile uyacakları kuralları düzenleme amacını taşımaktadır.
Kişisel verileriniz Özel Korupark Hastanesi tarafından sağlanmakta olan  kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbi teşhis,tedavi ve bakım hizmetleri, finansman planlaması amaçları ile; internet sitesi,yazılı,sözlü,görsel ya da elektronik ortamda ve benzeri kanallar aracılığıyla elde edilmektedir.

 

Açık Rıza Doğrultusunda İşlenen Kişisel Verileriniz
Özel Korupark Hastanesi tarafından sağlık verileriniz başta olmak üzere, kişisel verileriniz de ölçülü ve sınırlı bir şekilde işlenmektedir. İsminiz,soyadınız, kimlik numaranız, cinsiyetiniz, medeni haliniz, doğum yeri ve doğum tarihiniz, hasta protokol veya sigorta numaranız, iletişim bilgileriniz, adresiniz, telefon numaranız, elektronik posta adresiniz, hasta hizmetleri tarafından çağrı merkezi standartları gereği tarafımıza geçen kayıtlarınız ile elektronik posta, mektup veya sair vasıtalar aracılığı ile tarafımızla iletişime geçildiğinde elde edilen kişisel verileriniz; Muhasebesel Bilgileriniz banka hesap numaranız, IBAN numaranız, kredi kartı bilginiz, faturalama bilgileriniz gibi finansal verileriniz; sağlık hizmetlerinin finansmanı ve planlaması amacıyla özel sağlık sigortasına ilişkin verileriniz ve Sosyal Güvenlik Kurumu verileriniz; hastanemizi ziyaret etmeniz halinde güvenlik ve denetim amaçlı tutulmakta olan kamera kayıtları görüntüleriniz, otopark kullanımınız halinde araç plaka bilgileriniz, Sağlık Bilgileriniz laboratuvar sonuçlarınız, test sonuçlarınız, muayene verileriniz, randevu bilgileriniz,  reçete bilgileriniz dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi sırasında veya bunların bir sonucu olarak elde edilen her türlü sağlık verileriniz işlenmektedir.

 

Açık Rızanız Doğrultusunda İşlenen Kişisel Verilerinizin Amaçları
Yasal ve düzenleyeci gereksinimlerin yerine getirilmesi ,sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi amacıyla değelendirmelerde bulunma, ilaç temini, randevu almanız halinde randevu hakkında sizi bilgilendirebilme, hastanemizin iç işleyişi ve günlük operasyonların planlanması ve yönetilmesi,hastanemiz ile anlaşmalı kurumlarla olan ilişkilerinizin teyit edilmesi ,sağlık hizmetleri karşılığında faturalandırma yapılma ,veri güvenliği kapsamında teknik ve idari güvenliğin sağlanılması, sağlık hizmetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetlere cevap verilmesi,kimlik teyit etme,suistimal ve yetkisiz işlemlerin takibi ve engellenilmesi, çalışanlarımızın  eğitimi, ilgisi,alakası, hasta memnuniyetinin takip edilmesi,tıbbi teşhis ve tedavi bakım hizmetlerinin takibi ve geliştirilmesi, hasta memnuniyetinin arttırılması ve kamu halkının güvenini kazanmak gibi amaçlar doğrultusunda hareket edilmektedir.

 

Kişisel Verilerinizin Yurt İçine ve Yurt Dışına Aktarımı
Özel Korupark Hastanesi ile ilişki içerisinde bulunan kişilerin her türlü güvenliğini temin etmek amacıyla;
Sağlık bakanlığı ve alt birimleri, Sosyal Güvenlik Kurumu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Nufus Genel Müdürlüğü, yetkili sahibi olarak belirlemiş olduğunuz avukatlar, finans danışmanlarınız, resmi kurumlar,Türkiye Eczacılar Birliği, düzenleyeci ve denetleyeci kurumlar,mahkemeler,sağlık hizmetlerini yürütmek kaydıyla iş birliği içerisinde olduğumuz iş ortaklarımız Kanun’un 8. ve 9. Maddelerinde belirtilen kişisel veri aktarım ve amaçlar doğrultusunda yurt içinde, yurt dışında üçüncü kişilere aktarılabilecektir.

 

KVKK` nın 11.Maddesi Uyarınca İlgili Kişiler/Hizmet Alanlar;
1) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişiyi bilme
2) Kişisel verilerin yanlış veya eksik işlenmesi halinde aktarılan üçüncü kişilerin bilgilendirilmesini isteyebilme
3) Kendisine ait kişisel verilerin işlenip işlenmediğini öğrenme
4) İşlenen kişisel verilere ilişkin bilgi talep etme 
5) işlenen verilerin otomatik sistemler vasıtasıyla kişinin kendi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme 
6) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.

 

Özel Korupark Hastanesi, kişisel verilerinizi tüm imkanlar dahilinde titizlikle korumaktadır. Hastanemiz tarafından alınan güvenlik tedbirleri, teknolojik imkânlar da göz önünde bulundurularak olası risklere uygun bir düzeyde sağlanmaktadır. Kanun kapsamındaki taleplerinizi, “www.koruparkhastanesi.com’’ web adresinden ya da  İstiklal Mah. Asaf namlı Cad. No:22 Düziçi /Osmaniye, adresine bizzat teslim edebilir, noter kanalıyla gönderebilir veya info@koruparkhastanesi.com.tr adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.