Bebek Dostu Hastane

Günceleme Tarihi: 28.06.2019

Bebek Dostu Hastane kavramı

Bebek dostu hastane olma yolunda hazırlıklarımız tüm hızıyla devam ediyor...

Anne sütünün özendirilmesine, annelerin emzirme konusunda bilinçlendirilmesi ve doğru emzirme alışkanlıkları kazandırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı’nın çalışmaları doğum ve çocuk hizmeti veren hastanelerde 1991 yılında Anne Sütünün Teşviki ve Bebek Dostu Hastaneler Programı başlatıldı. Başlatılan bu programın amacı ise emzirmenin başarılı ve kalıcı hale gelmesini sağlamak olarak belirlendi.

Belirlenen programa uygun olarak hizmet vermeye başlayan Bebek Dostu Hastaneler, anne sütü ve emzirme konusunda bilgi veren, doğum esnasından hemen sonra, bu konuda gerekli eğitimleri almış sağlık çalışanları aracılığıyla annelerin bebeklerini en iyi şekilde emzirmelerine yardımcı olmayı hedeflemektedirler. Bu sayede, bebek ile annenin duygusal yakınlaşması da en doğru şekilde gerçekleşmektedir.

Bebek Dostu Hastaneler neden önemlidir?

Bebek dostu hastaneler bebek dostu olmayan hastanelere göre anne ve bebeğin arasındaki duygusal bağlılığa ve özellikle emzirmeye yüksek oranda önem vermektedir. Bebek dostu hastanelerin bir diğer özelliği ise, hastane çıkışından sonra annelerde emzirme alışkanlığının devamlılığını sağlamaktır. Bu konuda bilgilendirilmiş olan personeller tarafından ev ziyaretleri yapılarak bebeğin ne zaman, nasıl ve hangi koşullarda emzirilmesi ile bilgi verilmektedir. Ayrıca bu süreçte anne ve bebeğin psikolojik ve fiziksel sağlıkları da göz önünde bulundurulmaktadır.

Prematüre bebekler için en iyi tercihtir.

Prematüre bebeklerin beslenmesinin, diğer bebeklere oranla çok daha titiz olarak yapılması ve de kontrol edilmesi gerekiyor. Anne sütünün içerisinde yer alan yağ asitleri prematüre bebeklerin beyin ve göz gelişimine katkı sağlayıp bağışıklık sistemlerini de güçlendiriyor. Bu nedenle prematüre olarak dünyaya gelen bebeklere, Bebek Dostu Hastanelerde uygulanan bilinçli yöntemler fayda sağlıyor.

 

BEBEK DOSTU SAĞLIK KURUMU

Gönüllülük; Kurumumuzun Bebek Dostu olabilmesi için öncelik gönüllülüktür. Kurumumuzun,  tüm çalışanlarınca konunun öneminin bilinip, benimsenmesi, bebek dostu olma kararın verilmesi, bütün uygulamaların bir ekip çalışması bütünlüğünde ve görev dağılımı ile paylaşılması sağlanmıştır.

Bütünsellik; Doğru anne sütü uygulamaları kurumsal bir bütünlük içermektedir.  Tüm sağlık çalışanları uygulamaların hizmet alanlara aktarımında da bir bütünlük içinde davranmaktadırlar. Doğru anne sütü uygulamaları ortak doğru mesajlar ve işlemler içermektedir.

Bilgilendirilme ve eğitim; Bu konuda gönüllü olarak, kurumunuzun Bebek Dostu olması kararını ortaklaşa aldıktan sonra,  kurum sağlık personelinin tamamının anne sütü ve emzirme konularında bilgilendirilmesi yapılmıştır.

 

Sağlık personeli eğitimleri;

Kurumda görev alan tüm sağlık personelinin anne sütü emzirme ve BDK konularında standart eğitimleri almaları zorunlu kılınmıştır. Söz konusu eğitimlerde anne sütü ve emzirme uygulamaları ve BDK konuları, standart olarak belirlenmiş ve Türkiye Halk sağlığı Kurumu Başkanlığınca oluşturulmuş eğitim setleri ile aktarılmıştır. Bu eğitimlerin planlanması ve gerçekleştirilmesi ile ilgili olarak, öncelikle aday kurum olunması, Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne başvurulması, eğitim talep edilmesi ve planlamaların yapılması gerekmektedir. Yapılan eğitim ve bilgilendirme toplantı ve seansları belgelendirilmiştir.

Program içinde yer alan konu başlıkları şöyle sıralanabilir:

 • Anne sütünün önemi
 • Emzirme nasıl olur?
 • Emzirmenin değerlendirilmesi
 • Bebeğe pozisyon verilmesi
 • Emzirmenin gözlenmesi
 • Dinleme ve öğrenme becerileri
 • Sağlık uygulamaları
 • Öz güven sağlama
 • Destek olma
 • Meme ile ilgili sorunlar
 • Meme muayenesi
 • Memeyi red
 • Emzirme öyküsünün alınması
 • Sütün sağılması
 • Ağlama
 • DDA ve Hasta bebeklerin emzirilmesi
 • Anne sütünü artırmak ve emzirmeye yeniden başlamak
 • Emzirmeyi sürdürmek
 • Tamamlayıcı beslenme (AS+ek gıdalar)

 

Bebek Dostu Hastane Politikalarımız

 

Özel Korupark Hastanesi Emzirme Politikası için TIKLAYINIZ.

Özel Korupark Hastanesi Yenidoğan Yoğunbakım Ünitesi Emzirme Politikası için TIKLAYINIZ.